شرکت کاوش کیمیای کرمان، برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کننده گردید.