چهارمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران در محل بوستان گفتگو از تاریخ 5 الی 8 بهمن ماه 1395 برگزار شد که شرکت کاوش کیمیای کرمان بهمراه شرکت های کرمان زمین و بهتا در غرفه A-87 حضور داشتند.

شرکت کاوش کیمیای کرمان بدینوسیله از همه دست اندرکاران نمایشگاه تقدیر و تشکر نموده و از همراهی همکاران، بازدیدکنندگان و مشتریان همیشه وفادار این شرکت سپاسگزاری می نماید.