- این نرم افزار توسط شرکت کاوش کیمیای کرمان با اجازه رسمی از سازمان حفظ نباتات کشور و طبق متن رسمی فهرست سموم مجاز کشور تهیه شده است.  فهرست سموم مجاز کشور نتیجه زحمات جمع کثیری از اعضا این سازمان (روسای سازمان، معاونین و کارشناسان فنی، اعضا هیات نظارت و مخصوصا دبیران محترم هیات نظارت) در طول سالیان خدمت میباشد.  

-  این نرم افزار جهت تسهیل دسترسی دست اندرکاران کشاورزی به این مرجع عرضه شده است و برای تجویز سموم بدون نظر گیاه پزشک توصیه نمیشود.  شرکت مسئولیتی در قبال اینگونه تجویز نخواهد داشت.    

- این نسخه اولیه با توجه به آخرین نسخه چاپی فهرست سموم مجاز (1386) تهیه شده است.  منتظر نسخه های بعدی با اطلاعات به روز شده باشید.

- با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهینه سازی این نرم افزار در نسخه های آینده یاری فرمایید.

 

پیشنهادات نرم افزار
security image