علایم بیماری سفیدک دروغی انگور:

علايم بيماري روي شاخه، برگ، گل، حبه و سرشاخه هاي جوان مشهود است ولي بارزترين نشانه هاي بيماري روي خوشه ديده مي شود و بيشترين خسارت هم از آلودگي خوشه ها ناشي مي شود.
روي سطح حبه هاي آلوده علايم به راحتي قابل تشخيص است.
پوشش سفيد متمايل به خاکستري (بور) روي حبه ها به خصوص در اطراف دم گاه آن ها که توده ميسليوم و کنيدي هاي قارچ عامل بيماري است، به وجودمي آيد.
زير پوشش ياد شده در سطح پوست حبه ها لکه هاي نکرونيک ديده مي شود که رنگ آن ها قهوه اي متمايل به تيره است.

اهمیت بیماری: سیب‌زمینی یكی از مهمترین گیاهان دولپه‌ای در رژیم غذایی انسان است. در جهان این محصول از نظر اهمیت بعد از محصولاتی چون گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار داشته و در ایران نیز از جایگاه ویژه‌ای در تغذیه مردم برخوردار است. یكی از عوامل مهم در كاهش محصول سیب ‌زمینی وجود انواع بیماریهای قارچی، باكتریایی، ویروسی، ویروئیدی، میكوپلاسمایی، نماتدی و بیماریهای فیزیولوژیكی ناشی از شرایط نامناسب محیطی است كه با شناخت صحیح این بیماریها و به كارگیری روشهای پیشگیری و مبارزه می‌توان از خسارت آنها تا حد زیادی جلوگیری كرد.