پسيل پسته و نحوه مبارزه با آن

پسيل پسته و نحوه مبارزه با آن

این حشره جزو آفات مکنده است و از شیره گیاهی تغذیه می کند . به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. اين حشره عسلک فراوانی دفع می‌نمايد که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفيد می‌شود به همين لحاظ اين آفت را به زبان محلی شيره خشک می‌نامند.

پسیل پسته

خسارت

پوره‌های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند. مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع می‌نمایند. این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گویند. این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگهای درختان را بدمنظره می‌نماید. از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگها، جوانه‌ها وافزایش درصد پوکی و دهان بستگی میوه می‌شود.

این آفت در سال 5 تا 6 نسل ایجاد می‌کند.

روشهای مبارزه با پسیل

راه طبیعی کنترل جمعیت این آفت ، شکارگران آن از جمله بالتوری ، کفشدوزک و چندین گونه زنبورهای کوچک هستند که در باغاتی که سمپاشی کمتری شده اند خود به خود این آفت را در جمعیت پایین نگه می دارند . از روشهای مصنوعی وغیر شیمیایی مبارزه با آفت پسیل ، استفاده از تله های زرد رنگ و چسبنده است که قادر است تعدادی از حشرات را به خود جلب کند و بیشتر درباغات محصور و کوچک که تراکم درختان در آنها پایین است قابل توصیه می باشد . وجود باد و گرد و غبار کارآیی این تله را کم می کند . در شرایطی که با جمعیت های زیاد حشره مواجه شدیم می توان از یکی از سموم زیر برعلیه آن استفاده کرد:

  • آکتامیا (تیامتوکسام) 0.4 تا 0.5 در هزار
  • کنسالت (هگزافلومورون) به نسبت 0.5 تا 1در هزار
  • کنفیدور (ایمیداکلوپراید) به نسبت 0.5 در هزار
  • دارتون به نسبت 2.5 در هزار
  • کنفیدور (ایمیداکلوپراید) نارنجی کاوش مخصوص پسیل 0.5 در هزار

دیدگاهتان را بنویسید