فرم شرکت در مسابقه روز چهارم کنگره

لیست برندگان مسابقات هر روز

برندگان روز اول

12 شهریور

برندگان روز اول

هنوز قرعه کشی انجام نشده است

برندگان روز دوم

13 شهریور

برندگان روز دوم

هنوز قرعه کشی انجام نشده است

برندگان روز سوم

14 شهریور

برندگان روز سوم

هنوز قرعه کشی انجام نشده است

برندگان روز چهارم

15 شهریور

برندگان روز چهارم

هنوز قرعه کشی انجام نشده است

پاسخ سوالات

پاسخ سوالات روز اول

1- بهترین زمان جهت کنترل بیماریهای درختان هلو و شلیل (سفیدک سطحی، لکه غربالی، لب شتری) چه مرحله ای از رشد درختان می‌باشد؟
در مرحله تورم جوانه ها و نوک صورتی غنچه ها

2- موثر ترین حشره کش ها ی که در کشور ما جهت کنترل موریانه استفاده می‌گردد چیست؟
کلرپیریفوس متیل+کلرپیریفوس و فیپرونیل

3- اختصاصی ترین کنه کش که از خاصیت تخم کشی  توانمندی نسبت به بقیه کنه کش ها برخوردار است را نام ببرید.
کلوفنتزین

4- فاصله زمانی کشت محصول بعدی(چغندر قند، گوجه فرنگی، پنبه، حبوبات، سیب زمینی)  از زمان مصرف  علفکش نیکوسولفورون در زراعت ذرت چه  مدت می‌باشد؟
گندم و سویا ۴ ماه – پنبه، حبوبات، یونجه، سیب زمینی و گوجه فرنگی ۱۰ ماه – چغندر قند ۱۸ ماه

پاسخ سوالات روز دوم

1- سه اصل  طلایی جهت دستیابی به بهترین نتیجه در کنترل آفات و بیماریها و علفهای هرز را نام ببرید.
زمان مناسب، ابزار سمپاشی مناسب، آفت کش مناسب

2- کدام حشره کش از خواص سیستمیک دو  طرفه برخوردار است؟ و جهت مبارزه با چه آفاتی کاربرد دارد؟
اسپیروتترامات، حشرات مکنده و سپردارها

3- پنج نکته بسیار مهم در استفاده صحیح و کارآمد از علفکش های آتلانتیکا و نوولو را ذکر کنید.
– استفاده از کودهای اسید آمینه خالص (بدون عناصر معدنی) همزمان با سمپاشی اثر بخشی خوبی ایجاد می کند.
– برای سمپاشی فقط از سمپاش پشت تراکتوری بوم دار با نازل مناسب برای علف کش ها ( باد بزنی یا همان تی جت کد ۱۱۰۰۳ ) استفاده گردد و همزن مخزن سمپاشی در حین کار باید روشن باشد
– قبل و بعد از سمپاشی بایستی خاک مزرعه از رطوبت کافی برخوردار باشد.
– تحت هیچ شرایطی از سمپاش پشتی یا لانس شلنگی و پهباد استفاده نشود.
– در تنش سرما زیر ۵ درجه و بالای ۳۰ درجه عملیات مبارزه متوقف گردد و پس از گذشت ۴۸ ساعت از گذشت تنش دمایی و بازگشت به شرایط نرمال اقدام به سمپاشی شود.

4- در مبارزه با سفید بالک ها کدام یک از حشره کش ها روی مرحله تخم و پوره ها بیشترین تاثیر گذاری را دارد؟
بوپروفزین، پیری پروکسی فن