بوتاکلر کاوش

بوتاکلر کاوش 60% امولسیون

Butachlor 60% EC

دسته: برچسب: ,

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پت 0.5 لیتری

سمیت (LD50)

برای پستانداران 2000 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

علف های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ ها در زراعت برنج, قبل از رویش در مزرعه و خزانه برنج