دیازینون کاوش

دیازینون کاوش 60% امولسیون

Diazinon 60% EC

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

کوئکس 0.5 لیتری, کوئکس 1 لیتری, کوئکس 100 میلی لیتری, کوئکس 250 میلی لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 1250 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

آفات چغندر قند, پسیل گلابی, شپشک پسته و مرکبات, شپشک خرما, کرم ساقه خوار برنج, کرم سفید ریشه در درختان میوه و درختان جنگلی, کرم سیب, لیسه، شته و تریپس مو در درختان میوه