فوزالون کاوش

فوزالون کاوش 35% امولسیون

Phosalone 35% EC

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

کوئکس 1 لیتری

سمیت (LD50)

برای پستانداران 120 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

پسیل و پروانه چوب خوار پسته, زنجرک به، کرم خوشه هوار درخت مو, سرخرطومی یونجه, کارادرینا و کرم غلاف خوار سویا, کرم سیب، به، آلو، پسیل گلابی، زنبور گلابی و گوجه, کرم هلیوتیس، ساقه خوار اروپایی و برگ خوار ذرت, کک سرخرطومی، خرطوم کوتاه کارادرینا چغندر