پاراکوات کاوش

پاراکوات کاوش 20% اس-ال

Paraquat 20% SL

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پلی اتیلن 1 لیتر, گالن 5 لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 157-129 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

سس یونجه و شبدر, علف های هرز درختان میوه دانه دار و هسته دار و مرکبات, علف های هرز سیب زمینی, علف های هرز نیشکر