چگونه پیاز زعفران را ضدعفونی کنیم؟

آلودگی مزارع به انواع کنه ها و قارچ ها اتفاقی است که در صورت عدم مراقبت از مزارع، احتمال وقوع بالایی دارد و مزارع زعفران هم از این موضوع مستثنی…

ادامه خواندن چگونه پیاز زعفران را ضدعفونی کنیم؟