پسيل پسته و نحوه مبارزه با آن

این حشره جزو آفات مکنده است و از شیره گیاهی تغذیه می کند . به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. اين حشره عسلک فراوانی دفع می‌نمايد که به…

ادامه خواندن پسيل پسته و نحوه مبارزه با آن