ارتباط با ما

تلفن دفتر مرکزی : 

034-32260090

آدرس دفتر مرکزی :

کرمان میدان قره نی خیابان امام خمینی ساختمان اداری آفتاب

پست الکترونیک : 

info@kavoshkimia.com