با ما تماس بگیرید 03432260090

شرکت کاوش کیمیای کرمان

تولید کننده و ارائه دهنده سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی

فقط آفات از ما ناراضی اند

حشره کش

حشره کش ها

قارچ کش

قارچ کش ها

سایرمحصولات

سایر محصولات

کنه کش

کنه کش ها

علف کش

علف کش ها

نمایندگان

نمایندگی ها

بستن منو
×