کاوش کیمیای کرمان

فقط آفات از ما ناراضی اند

کیفیت و نوآوری در تولید سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی

محصولات برگزیده کاوش

شرکت کاوش کیمیای کرمان

شرکت کاوش کیمیای کرمان، در راستای خدمت به صنعت کشاورزی کشور و با هدف توليد سموم دفع آفات نباتی در فروردين ۱۳۷۷ تاسیس شد و کارخانه آن طبق استانداردهای بین المللی ساخته و تجهيز شد. اولين محصول كاوش، تيودان تحت ليسانس اگروو آلمان توليد و پس از طی مراحل تاييد كيفيت توسط سازمان حفظ نباتات وارد بازار شد. در طی ۲۳ سال با توسعه خطوط فرمولاسيون و ارائه محصولات جديد به بازار كشاورزی و گسترش شبكه فروش و فنی تا امروز بيش از ۱۰۰ محصول به بازار کشور معرفی شده است.

تازه های کاوش

همراه شما در خط مقدم مبارزه با آفات هستیم

فروش سموم و محصولات از طریق مجاری رسمی تایید شده سازمان حفظ نباتات

شبکه منسجم فروش و نمایندگی انحصاری استانی

پایش مستمر زنجیره توزیع برای جلوگیری از عرضه کالا از طریق مجاری غیر رسمی

سامانه ردیابی و تشخیص اصالت کالا

ترویج و آموزش مستمر شبکه فروش و کشاورزان

مشتریان کاوش

کاوش کیمیای کرمان انتخابی آگاهانه برای حفظ محصول

خط مشی کیفی ما از طریق زیر پیگیری می شود: