دانشنامه مبارزه با آفات زراعی

آفات زراعی

گیاهان، منابع اولیه غذای بشر و به نوعی تمام موجودات جهان محسوب می‌شوند. حفظ این منابع و سلامت آن‌ها، نه تنها برای انسان، بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتی است. ایران  از نخستین سرزمین‌هایی است که کشاورزی  در آن پدیدار گردید. برخی مهاجرت های باستانی  به این کشور نیز، به دلیل یافتن زمین‌های بهتر برای کشاورزی بوده‌است.

سطح محصولات زراعي  ایران حدود 12 ميليون هكتار بوده كه از اين مقدار حدود 51.8 اراضي با كشت آبي و 48.2 درصد اراضي با كشت ديم بوده است. محصولاتی مانند گندم، ذرت، برنج، جو ، سیب زمینی و یونجه  مهمترین محصولات زراعی کشور ایران می باشد که بیشترین سطح زیر کشت را  نیز به خود اختصاص داده اند.  حبوبات، پس از غلات، مهمترین منبع غذایی بشر است.

تغيير اقليم يكي از چالشهاي اخير جهان است، تغيير اقليم با گرم شدن هوا و ميزان بارندگي از يكصد سال پيش شروع شده و دخالت انسان در آن مهم بوده است. به هم خوردن اكوسيستم به دليل دخالتهاي نادرست و بهره برداري هاي بي رويه، خشكسالي هاي كم سابقه و گرم شدن كلي هوا، زمستان كم برف، كاهش بارندگي و نامنظم بودن آن در طول سال، در اختيار بودن غذاي مناسب جهت تغذيه آفات در طول سال و از بين رفتن دشمنان طبيعي، جمعيت آفات را به طرز بي رويه اي افزايش داده است. اثر تغيير اقليم بر پراكنش، تعداد نسل، ميزان تراكم جمعيت و بر مقاومت گياهان به آفات تاثير مي گذارد. تغيير فون حشرات و ظهور آفات جديد كه در گذشته خسارت زا نبوده ا ند، تبديل شدن آفات درجه دو و سه به درجه يك از ديگر مشكلات ناشي از گرم شدن هوا و تغيير اقليم است.

روش كنترل شيميايي (كاربرد سموم) هنوز در اغلب موارد به عنوان سريعترين، موثرترين و ارزانترين روش كنترل آفات مخصوصا˝ زماني كه تـراكم آفت به سطح زيان اقتصادي رسيده باشد مطرح است.

آفات و بیماری های مهمی در طول تاریخ امنیت غذایی  محصولات زراعی را تهدید کرده و می کنند. مانند ملخ ها، سن گندم، زنگ گندم، سیاهک ها در جو گندم و ذرت ، فوزاریوم ریشه و سنبله گندم و ذرت، سرخرطومی یونجه، شیت بلایت و بلاست برنج، کرم ساقه خوار برنج، کرم برگخوار چغندر قند، کرم طوقه بُر آگروتیس ، لکه موجی و سفیدک داخلی سیب زمینی ، کرم پیله خوار نخود و سویا ، انواع سرخرطومی ها در مزارع چغند قند، شته و کرم  غوزه و کرم سرخ پنبه، سنک های پنبه، زنجرک های های ناقل ویروس ، پوسیدگی ریزکتونیایی سیب زمینی، برق زدگی نخود و علف های هرز پهن برگ و نازک برگ رقبای جدی و ویرانگر محصولات زراعی هستند  .

آمارنامه كشاورزي سال زراعي 98-1397  تهيه كنندگان كريم احمدي… [ و ديگران].

 دكتر سعيده نوربخش،1398. فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرز مهم محصولات عمده كشاورزي، آفتكشها و روشهاي توصيه شده جهت كنترل آنها. سازمان حفظ نباتات کشور 

آفات زراعی

گیاهان، منابع اولیه غذای بشر و به نوعی تمام موجودات جهان محسوب می‌شوند. حفظ این منابع و سلامت آن‌ها، نه تنها برای انسان، بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتی است. ایران از نخستین سرزمین‌هایی است که کشاورزی در آن پدیدار گردید. برخی مهاجرت های باستانی  به این کشور نیز، به دلیل یافتن زمین‌های بهتر برای کشاورزی بوده‌است.

سطح محصولات زراعي  ایران حدود 12 ميليون هكتار بوده كه از اين مقدار حدود 51.8 اراضي با كشت آبي و 48.2 درصد اراضي با كشت ديم بوده است. محصولاتی مانند گندم، ذرت، برنج، جو ، سیب زمینی و یونجه  مهمترین محصولات زراعی کشور ایران می باشد که بیشترین سطح زیر کشت را  نیز به خود اختصاص داده اند.  حبوبات، پس از غلات، مهمترین منبع غذایی بشر است.

تغيير اقليم يكي از چالشهاي اخير جهان است، تغيير اقليم با گرم شدن هوا و ميزان بارندگي از يكصد سال پيش شروع شده و دخالت انسان در آن مهم بوده است. به هم خوردن اكوسيستم به دليل دخالتهاي نادرست و بهره برداري هاي بي رويه، خشكسالي هاي كم سابقه و گرم شدن كلي هوا، زمستان كم برف، كاهش بارندگي و نامنظم بودن آن در طول سال، در اختيار بودن غذاي مناسب جهت تغذيه آفات در طول سال و از بين رفتن دشمنان طبيعي، جمعيت آفات را به طرز بي رويه اي افزايش داده است. اثر تغيير اقليم بر پراكنش، تعداد نسل، ميزان تراكم جمعيت و بر مقاومت گياهان به آفات تاثير مي گذارد. تغيير فون حشرات و ظهور آفات جديد كه در گذشته خسارت زا نبوده ا ند، تبديل شدن آفات درجه دو و سه به درجه يك از ديگر مشكلات ناشي از گرم شدن هوا و تغيير اقليم است.

روش كنترل شيميايي (كاربرد سموم) هنوز در اغلب موارد به عنوان سريعترين، موثرترين و ارزانترين روش كنترل آفات مخصوصا˝ زماني كه تـراكم آفت به سطح زيان اقتصادي رسيده باشد مطرح است.

آفات و بیماری های مهمی در طول تاریخ امنیت غذایی  محصولات زراعی را تهدید کرده و می کنند. مانند ملخ ها، سن گندم، زنگ گندم، سیاهک ها در جو گندم و ذرت ، فوزاریوم ریشه و سنبله گندم و ذرت، سرخرطومی یونجه، شیت بلایت و بلاست برنج، کرم ساقه خوار برنج، کرم برگخوار چغندر قند، کرم طوقه بُر آگروتیس ، لکه موجی و سفیدک داخلی سیب زمینی ، کرم پیله خوار نخود و سویا ، انواع سرخرطومی ها در مزارع چغند قند، شته و کرم  غوزه و کرم سرخ پنبه، سنک های پنبه، زنجرک های های ناقل ویروس ، پوسیدگی ریزکتونیایی سیب زمینی، برق زدگی نخود و علف های هرز پهن برگ و نازک برگ رقبای جدی و ویرانگر محصولات زراعی هستند  .

 

آمارنامه كشاورزي سال زراعي 98-1397  تهيه كنندگان كريم احمدي… [ و ديگران].

 دكتر سعيده نوربخش،1398. فهرست آفات، بيماريها و علفهاي هرز مهم محصولات عمده كشاورزي، آفتكشها و روشهاي توصيه شده جهت كنترل آنها. سازمان حفظ نباتات کشور

آفات و بیماری های گندم

سطح زیر کشت گندم در کشورهای در حال توسعه 125 میلیون هکتار و در کشورهای توسعه یافته 95 میلیون هکتار که مجموعا 220 میلیون هکتار معادل 75 درصد سطح کشت دنیا را به خود اختصاص داده است. در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذای مردم و نیز کمک به زراعت های دیگر و تحکیم زیربنای اقتصادی کشور دارد، به تنهایی بیش از 50 درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت در کشور حدود 6 میلیون هکتار است که گندم آبی بیش از دو میلیون  هکتار و گندم دیم مساحت 3778797 هکتار از این مقدار هکتار را تشکیل می دهند.

مهمترین آفات گندم در ایران

افات، بیماری و علف های هرز جو

بیش از ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به صورت آبی و حدود یک میلیون هکتار نیز به صورت دیم به زیر کشت  جو اختصاص داده می شود.ایران  رتبه نُهم  در بین تولیدکنندگان جو در جهان را دارا می باشد و نزدیک به 3.600.000 تن عملکرد   کشت این محصول  در کشور ما می باشد. جو  گیاهی است مقاوم به شرایط دشوار محیطی و در تمام اقلیم هاي آب و هوایی کشور قابل رشد می باشد. در ایران، سابقه زراعت این محصول بسیار طولانی است و اکثر کشاورزان با شرایط کشت و کار آن آشنایی دارند.  کمبود آب ، وجود دیمزارها، اراضی و آب هاي نامتعارف در کشور زمینه را براي ترویج زراعت جو فراهم نموده است. دانه، کاه و علوفه سبز جو از دیرباز به عنوان یک خوراك مناسب و قابل دسترس مورد توجه صنعت دامپروري کشور بوده و به هنگام خشکسالی و کم آبی ، مدد کار خوبی براي دامداران و کــشاورزان مــحسوب می شده و می شود

مهمترین آفات جو در ایران

آفات و بیماری های برنج

نقش استراتژیک برنج در تامین امنیت غذایی مردم ایران انکار ناپذیر است. بنابراین تلاش برای بهبود کیفیت، کمیت و پایداری تولید آن ضروری است امنیت غذایی تابعی از تغییرات طبیعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و یک استتراتژی علمی و پایدار قادر است این عوامل را پوشش داده و از ظرفیتهای موجود به طور بهینه بهره برداری نمایند.

مهمترین آفات برنج در ایران

آفات و بیماری های ذرت

ذرت از قدیمی ترین گیاهان زراعی محسوب می شود که به طور مستقیم به عنوان غذاي اصلی تعداد زیادي از انسانها، دام و طیور و همچنین در صنایع مختلف، حتی تولید انرژي مورد استفاده قرار می گیرد.ذرت  از غلات مهم منـاطق گرمسـیر و معتدل جهان است، سطح زیر کشت و مقدار تولیـد ذرت در دنیـا پیوسـته رو بـه افـزایش اسـت. ذرت از جملـه محصولات زراعی است که نسبت به سایر غلات از طول دوره رشد کمتري برخوردار بوده و این در حالی اسـت که عملکرد آن نیز به مراتب بالاتر می باشد. ذرت بدلیل داشتن خصوصیات مطلوب از جمله قدرت سازگاري بالا از جایگاه ویژهاي در بین محصولات زراعی برخوردار است به طوریکه سطح زیر کشت آن در سال 2000 بیش از120میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا بوده و از نظر سطح زیر کشت، بعد از گندم و برنج ، مقام سوم را به خود اختصاص داده است و از نظر عملکرد و میزان تولید آن در سال 2002 میلادي در دنیا در رتبه اول قرار داشته است. بیشترین میزان تولید ذرت دانه اي کشور با 34.8 درصد به استان خوزستان تعلق دارد و استانهاي فارس با سهم 17.2 درصد، کرمانشاه با سهم 12.6 درصد، در تولید ذرت دانه اي کشور به ترتیب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

مهمترین آفات ذرت در ایران

آفات توت فرنگی

تــوت فرنگــی، گیاهــی علفــی چنــد ســاله بــا ســاقه هاي رونــده یــا اســتولون، متعلــق بــه خانـواده گل سـرخیان بـوده، رقـم هـای زراعـی موجـود تـوت فرنگـی از جنـس فراگاريـا و گونـه آناناسـا می باشـند. میـوه تـوت فرنگـی بــه عنــوان ملکــه میــوه هــا، میــوه ای بســیار محبــوب در بســیاری از کشــورهای جهــان بـوده، سرشـار از فیبـر، آب، ویتامیـن هـا ، آنتـی اکسـیدانتها و سـایر مـواد مغـذی می باشـد و از نظــر ارزش غذایــی، خــواص و فوایــد درمانــی جایــگاه ویــژه ای را در بیــن میــوه جــات و سـبد غذایـی جوامـع دارا می باشـد. ارقـام تجـاری مختلـف تـوت فرنگـی بـر اسـاس نـوع مشـخصات خـاص میـوه عطـر و طعـم و شـکل ظاهـری و نیـز نـوع الگـوی رشـد گیـاه  بهــاره یــا چهــار فصلــه و غیــره  در سرتاســر دنیــا جهــت مصــارف مختلــف تــازه خــوری میــوه و یــا جهــت فــراوری در صنایــع غذایــی و دارویــی در سرتاســر دنیــا پــرورش داده می شـود

مهمترین آفات توت فرنگی در ایران

آفات و بیماری های غلات

مهمترین آفات غلات در ایران

آفات و بیماری های نخود

در ايران، نخود در مقايسه با ساير گياهان خانواده حبوبات بيشترين سطح كشت را دارا مـي باشـد؛ اسـتان هـاي كرمانشاه، لرستان و آذربايجان غربي عمده ترين توليدكنندگان نخود سفيد و استان كردستان مهمترين توليدكننـده نخود سياه مي باشند. بنابراين با توجه به اهميت كشت نخود در ايران لازم است كه عوامـل و فاكتورهـاي مـوثر بـر توليد آن مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اين عوامل مهم بيماري هاي گياهي مي باشـند كـه در صـورت عـدم مبـارزه صحيح با آنها، اثرات بسيار زيانباري دارند. تاكنون بيش از 50 بيماري گزارش شده اند كه قادر به آلوده كـردن ايـن محصول مي باشند و تعدادي از آنها هر ساله خسارات زيادي به محصول نخـود وارد مـي آورنـد. در ایران میانگین عملکرد گیاه نخود حدود 358 کیلوگرم در هکتار است که نسبت به میانگین عملکرد جهانی و کشورهاي مهم تولید کننده نخود بسیار پایین می باشد.

مهمترین آفات نخود در ایران

آفات و بیماری های چغندر قند

چغندر Beta vulgaris   گیاهی از خانواده  Chenopodiacea می باشد  که همانند سایراعضـاي ایـن خـانواده در مقابـل تنش شوري مقاومت مناسبی دارد. به نظر می رسد خاستگاه گیاه چغندرقند در مناطق غرب آسیا و سواحل مدیترانه بوده است. قـدیمی ترین اسناد نشان میدهد که گونه هایی احتمالا از نوع برگی چغندرقند حدود 800 سال قبل از میلاد در باغ پادشاه بابـل کشـت مـی شـده است

مهمترین آفات چغندر قند در ایران

آفات و بیماری های توتون

 توتون  (  Nicotiana tabacum )گیاهی از خانواده بادمجانیان یکی از مهمترین گیاهان زراعی از نظر اقتصادي است. در ایران سطح زیر کشت آن در سال 1396 برابر با 5084 هکتار و تولید برگ خشک توتون معادل 8000 تن گزارش شد. مناطق کشت توتون سیگارت در استانهاي گلستان برابر با 52.6 درصد، مازندران معادل 27.7 درصد، کردستان با 9.65 درصد، گیلان با 8.85 درصد و آذربایجان غربی با 1.2 درصد گزارش شده است (بینام، 1392)

مهمترین آفات توتون در ایران

آفات و بیماری های یونجه

یونجه    (Medicago sativa)  گیاهی چند ساله بوده و یکی از مهمترین و با ارزشترین گیاهان علوفه اي می باشد که بشر آن را به درستی به عنوان یک گیاه با ارزش براي تغذیه دام تشخیص داده است.  يونجه تنها گياه علوفه اي است كه پيشينه كاشت آن به پيش از ثبت تاريخ بـاز مـي گـردد  . بر پايـه تحقيقـات انجـام شـده، مبـدأ اصلي يونجه جنوب غربي آسيا و به ويژه منطقه ايران نام برده شده است. در بعضی مناطق کشور که فصل رویش طولانی است، این گیاه می تواند تا 25 تن علوفه خشک در هکتار تولید کند. این گیاه به علت دارا بودن پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و دیگر مواد، ارزش غذایی زیادي داشته و افزون بر آن کشت این گیاه به تجدید مواد آلی خاك، اصلاح خصوصیات فیزیکی خاك و بهبود حاصلخیزي آن کمک می کند.

مهمترین آفات یونجه در ایران

آفات نیشکر

نیشکر ازگیاهان مهم صنعتی چند ساله و جزء ده محصول استراتژیک دنیاست که کشت و کار آن سابقه طولانی دارد و بیش از 75 درصد سهم تولید شکر دنیا را به خود اختصاص می دهد سابقه کشت نیشکر در خوزستان حدود 700 تا  800 سال قبل از میلاد  است . کلمه خوزستان به معنی شکرستان است. گياه نيشكر قبل از اينكه مورد استفاده صنعتي  در توليد شكر  قراربگيرد.

مهمترین آفات نیشکر در ایران

[relate_post_to_product]