دانشنامه مبارزه با آفات زینتی و غیر مثمر

آفات باغی

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

آفات باغی

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

آفات و بیماری های چای

گیاه چاي با نام علمی Camellia    sinensis از خانواده Theaceae   رده دولپه اي ها و شاخه نهاندانگان بوده و از قدیمی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی هاي دنیا در بین اقشار مختلف جامعه می باشد به علت طعم خوش، اثرات آرامبخشی و انرژي زایی که مقداري از کالري موردنیاز بدن را فراهم می سازد، همواره بازار مصرف براي این محصول وجود دارد. در ایران کشت چاي در حاشیه دریاي خزر و استانهاي گیلان مازندران (بخش غربی) انجام می شود که به دلیل رطوبت نسبی بالا، پوشش ابري نسبتاً مداوم و ارتفاع کم از سطح دریا محیطی مساعد براي کشت چاي فراهم شده است. در حال حاضر، چندین هکتار از اراضی شمال کشور (حدود 90 درصد در استان گیلان و حدود 10 درصد در استان مازندران) به کشت چاي اختصاص دارد. 

مهمترین آفات چای در ایران

درختان کاج

فضاي سبز شهرها، ضمن زيباسازي محيط شهري، در تعديل آب و هواي شهر، ايجاد نشاط و شادابي شهروندان و ارائه مناظر زيبا اهميت بسزايي دارند، همچنين از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نيز داراي ارزش بالابي هستند. از مهمترين درختاني كه در فضاي سبز كاشته مي شوند، مي توان به كاج، سرو، چنار، نارون، بيد، گونه هاي نخل، ارغوان، ابريشم نوئل، و تبريزي اشاره كرد كه از بين آنها كاج، نارون و چنار حدود 50 درصد از فضاي سبز كشور را پوشش مي دهند. يکي از مهمترين درختان مورد استفاده در زيباسازي فضاي سبز شهرهاي مختلف كشور، درختان كاج هستند. كاجها   سوزني برگاني از دسته مخروطيان هستند كه داراي برگهاي دائمي و هميشه سبز مي باشند و در برابر باد و آب شور مقاومت نشان مي دهند. كاج داراي گونه هاي فراواني است كه در كشور ما گونه هاي معروف آن شامل كاج تهران، كاج كاشفي، كاج جنگلي، كاج چتري و كاج سياه هستند

مهمترین آفات کاج در ایران

گل های زینتی

درختچه رز از  تيره گلسرخيان  يكي از قديمي ترين گياهان زینتی که  قدمت كشت و كار آن به زمان هاي ما قبل تاريخ مي رسد. اين گياهان ، همه جازي و با رقم هاي بسيار متنوع در سراسر ايران كشت مي شود. گل رز يكي از زيباترين و پرطرفدارترين گلهاي زينتي جهان مي باشد كه به علت دارا بودن ويژگي هايي مانند پايداري  چند ساله بودن ،طولاني بودن دوران گلدهي و وجود ارقام  متعدد زینت بخش  منازل، باغها و به ويژه فضاي سبز شهري مي باشد.

مهمترین آفات گل های زینتی در ایران

[relate_post_to_product]