نمایندگان شرکت

منـــطقهنامتلفن
استان آذربایجان شرقی شرکت ویرا کشاورزی شهریار
(آقای نوری)
09144132398
041-32863771
استان آذربایجان غربی شرکت ترنم فلات سبز پارسیان
(آقای سالاری )
09141416634
044-32388491
استان آذربایجان غربی شرکت گیاه پروران
(آقای تاج الدین )
09143463126
044-33384238
استان اردبیلشرکت ویرا کشاورزی شهریار
(آقای نوری)
09144132398
041-32863771
استان اصفهانشرکت ترنم سبز زاینده رود
(آقای مسعود جمالی)
031-37516002
استان البرز فروشگاه زرين دشت
(آقای زرین)
09126543427
09125623206
استان ایلام فروشگاه خانه كشاورز
(آقای عیسی کریمی)
09188870730
083-38244371
استان بوشهر شرکت دوان کشت
آقای لحسایی زاده
09171140326
071-32233207
استان تهرانشركت سروش كشاورز
(آقای طباطبایی سروش )
09124309337
021-36856435
استان چهار محال بختیاری شرکت ترنم سبز زاینده رود
(آقای مسعود جمالی)
031-37516002
استان خراسان جنوبیشرکت کیمیا گستر بارثاوا
آقای دکتر اسکندری
09153347453،09155747998
051-38920971-3,051-38929378-9
استان خراسان رضویشرکت کیمیا گستر بارثاوا
آقای دکتر اسکندری
09153347453،09155747998
051-38920971-3,051-38929378-9
استان خراسان شمالیشرکت کیمیا گستر بارثاوا
آقای دکتر اسکندری
09153347453،09155747998
051-38920971-3,051-38929378-9
استان خوزستانشركت آوان كشت مرواريد خوزستان
(آقای دیبایی)
061-42553836
استان زنجانفروشگاه کیاسبز طارم (آقای حسین مصدقیان پور)09127454922
024-32825054
استان فارسشرکت دوان کشت
آقای لحسایی زاده
09171140326
071-32233207
استان قزوین شركت عمارت سبز
(آقای رجبعلی)
09121813047
028-33576666
استان قم فروشگاه ادوات كشاورزي قائم
(آقای بهره مندی)
09127498034
025-36652374
استان کرمانشاهفروشگاه خانه كشاورز
(آقای عیسی کریمی)
09188870730
083-38244371
استان گلستان شرکت چمن بید کاران
آقای کمیلی
09122101041
017-32322647
استان گیلان گروه طبیعت سازان فراهانی
(آقای فراهانی)
011-35330601-7
011-35277882
استان لرستان شرکت ترنم سبز زاینده رود
(آقای مسعود جمالی)
031-37516002
استان مازندرانگروه طبیعت سازان فراهانی
(آقای فراهانی)
011-35330601-7
011-35277882
استان هرمزگانشرکت دوان کشت
آقای لحسایی زاده
09171140326
071-32233207
استان همدانفروشگاه آفات نباتی کشتزار
(آقای مهدی جمالی)
09183122443
081-38275548
استان یزد فروشگاه خدمات کشاوری کاوش
(آقای فرجیانی)
09133528849
035-38283488
کرمان، جنوب استان فروشگاه صادق
(آقای ترابی)
09133410946
034-32730954
فروشگاه باغبان
(آقای پور خاتون)
کرمان09133428580
034-32723667
شرکت ناجیان آبجنوب استان کرمان09304614520
فروشگاه برکت
(آقای امیری )
رفسنجان34-34252650
فروشگاه کیمیا
(آقای طباطبایی)
رفسنجان 09131932403
09131912543
فروشگاه بهار
(خانم پیرایش)
سیرجان09125666042
فروشگاه کود و سم تهامی
(آقای تهامی)
زرند 09131993678
034-33429777