مو

تریپس‌ پیاز یکی‌ از آفات مهم‌ و خسارت زای پیاز در سراسر جهان است. این‌ آفت‌ به‌ خاطر بالا بودن تنوع میزبانی‌، نرخ تولید مثل‌ بالا، دوره نسل‌ کوتاه، بالا بودن بقا در مرحله‌ سنی‌ غیرفعال بسیار مورد توجه است.
سمپاشها و نازل ها نقش مهمی در مصرف ایمن و افزایش کارایی سموم دارند و برای پخش مایع سم به صورت یکنواخت به کار میروند. در این مقاله سعی می کنیم تا با شیوه های درست بکارگیری از سمپاش ها و نازل ها در مبارزه شیمیایی با آفات آشنا شویم.
علف های هرز ذرت از طريق رقابت برای آب، نور و مواد غذایی به گياهان زراعی آسيب می رسانند. و عامل يک سوم خسارتهای وارده به فرآورده های زراعی و يا 10 درصد كل توليد بشمار می روند.
کرم میوه خوار گوجه فرنگی از مهمترین آفات گوجه فرنگی در جهان و ایران می باشد. این آفت بسیار پلی فاژ است و همه جاگستر بوده، در همه نقاط جهان شامل اروپا، استرالیا، آفریقای جنوبی، شمالی و مرکزی یافت می شود.