ایپرودیون+کاربندازیم

ایپرودیون+کاربندازیم 52.5% دبلیو-پی

Iprodione+Carbendazim 52.5% WP

دسته: برچسب: , , ,

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

فویل 1 کیلویی

سمیت (LD50)

برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

خشکیدگی سرشاخه توت, شیت بلایت در برنج, لکه قهوه ای نواری جو