تیوفانات متیل

تیوفانات متیل 70% دبلیو-پی

Thiophanate Methyl 70% WP

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

فویل 1 کیلویی

سمیت (LD50)

برای پستانداران 6640 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

پوسیدگی قهوه ای هلو, سفیدک درختان میوه, سیاهک گندم, لکه سفید گلابی, لکه سیاه سیب و گلابی