ولک کاوش

ولک کاوش 80% امولسیون شونده

Emulsifiable Petroleum Oil 80%

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پلی اتیلن 1 لیتر, گالن 10 لیتر, گالن 20 لیتر, گالن 5 لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 15000 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

پسیل گلابی در درختان میوه سردسیری, شپشک آردآلود و کنه پاکوتاه قرمز در چای, شپشک سفید و تاق در درختان جنگلی غیرمثمر و گیاهان زینتی, شپشک سفید و شفاف خرما, شپشک سیاه و سپردار بنفش در زیتون, شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات, شپشک واوی و شپشک تنه در پسته, کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری, کنه قرمز و زرد شرقی و شپشک های مومی و نرم تنان در مرکبات