میزبان شما هستیم در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی کشور

You are currently viewing میزبان شما هستیم در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی کشور

بدینوسیله از همه شما همکاران، متخصصان و علاقمندان به کشاورزی دعوت میگردد در غرفه این شرکت در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی کشور میهمان ما باشید.

دوازدهم تا پانزدهم دیماه 1402، تهران – بزرگراه چمران – نمایشگاه بین المللی

سالن 7، غرفه 2

ساعات بازدید 9 الی 15

دیدگاهتان را بنویسید