لکه غربالی درختان میوه

You are currently viewing لکه غربالی درختان میوه

لکه غربالی درختان میوه ی هسته دار (Wilsonomyces carpophilus) چیست؟

بیماری لکه غربالی از مهم ترین و خسارت زا ترین بیماری های درختان میوه هسته دار در تمام ایران و اغلب مناطق جهان است. عامل غربالی درختان میوه هسته دار قارچ carpophilus Wilsonomyces نام دارد.

نام های قبلی این قارچ به شرح ذیل بوده است:

  • Coryneum beijerinckii
  • Clasterosporium carpophilum
  • Stigmina carpophila

علایم و نشانه های بیماری لکه غربالی چیست؟

یکی از مهمترین علایم لکه غربالی درختان میوه هسته دار، ایجاد سوراخ روی برگ درختان است. قارچ عامل این بیماری روی جوانه ها، شاخه های آلوده و میوه ها را می پوشاند. 

  • حالت لکه غربالی و سوراخ شدن برگها مشخص ترین و فراوان ترین علامت بیماری است.
  • علائم روی میوه زردآلو به صورت تاولهایی برجسته به رنگ ارغوانی تا قهوه ای دیده می شود.

  • در میوه گیلاس ممکن است گوشت تا هسته خشک شود.

  • علائم روی میوه آلبالو شبیه گیلاس ولی عمق فرورفتگی لکه ها کمتراست.
  • روی میوه گوجه سبز ممکن است ترشح صمغ بدون ظهور لکه های مشخص دیده شود.
  • روی میوه هلو آلودگی به هر دو صورت ظاهرمی شود.

  • روی برگ علائم همزمان با بازشدن جوانه های برگ به صورت لکه های گرد و کوچک به رنگ سرخ که وسط آن تیره است بروز می کند.

در این بیماری لکه ها به تدریج بزرگ شده و از وسط شروع به خشک شدن می کنند. به مرور بافت مرده جدا شده و سوراخی ایجاد می شود. اطراف سوراخ، نوار چوب پنبه ای باقی می ماند.

علائم متفاوت لکه غربالی روی سرشاخه ها و جوانه ها: 

شاخه های زردآلو، آلو و گوجه معمولاً مورد حمله بیماری قرار نمی گیرند. بیماری روی شاخه های گیلاس ابتدا به صورت لکه های قهوه ای و برجسته ظاهر می شود که به تدریج حالت زخم به خود می گیرد. در سرشاخه های بادام لکه های گرد و بیضی به قطر یک تا چند میلی متر ظاهر می شود. لکه ها قهوه ای و وسط آن روشن تر و شبیه چشم است. لکه ها گاه ترك خورده و از آنها صمغ ترشح می شود. علائم روی سرشاخه های هلو و بادام شبیه به هم هستند با این تفاوت که روی شاخه های هلو زخم ها معمولاً بزرگترو صمغ زدگی آنها بیشتر است. روی شاخه های زردآلو زخم های ارغوانی به قطر چند میلی متر تشکیل می شود. روی شاخه های آلو و گوجه علائمی بروز پیدا نمی کند.

نحوه انتشار بیماری لکه غربالی چگونه است؟

اسپورها در درجه اول توسط آب پخش می شوند. رطوبت و دما، نقش مهمی در شیوع و شدت بیماری دارند. عامل بیماری، دامنه میزبانی وسیعی دارد و تقریباً به تمام گونه های درختان میوه هسته دار و به طور معمول به برگهای درختان میوه هسته دار حمله می کند. 

گیاهان میزبان لکه غربالی: 

این بیماری در اکثر نقاط ایران به انواع درختان میوه هسته دار مانند زردآلو، هلو، شلیل، آلبالو، گوجه، بادام و در برخی مواقع به گیلاس خسارت وارد می کند و به دلیل جوشها و لکه هایی که روی میوه زردآلو بوجود می آورد، ارزش صادراتی برگه زردآلو و قیسی را کاهش داده و طعم نامطبوعی به میوه می دهد. 

قارچ کش های موثر جهت کنترل لکه غربالی:

 

منابع مورد استفاده:

دیدگاهتان را بنویسید