سایپرمترین بدون بو

سایپرمترین 10% سوسپانسیون بدون بو

Cypermethrin 10% SC

دسته: برچسب:

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پلی اتیلن 100 میلی لیتر, پلی ایتلن 250 میلی لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 250-4150 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

انواع سوسک، موریانه، سایر حشرات, درون فاضلاب