پسیل گلابی چیست؟

You are currently viewing پسیل گلابی چیست؟

پسیل گلابی Cacopsylla pyricola چیست؟

پسیل گلابی از آفات مکنده است و پوره ها و حشره کامل آن با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت گیاه از شیره آن تغذیه می کنند. که با نام های شیره و عسلک گلابی نیز شناخته می شود. این آفت پر اهمیت ترین و کلیدی ترین آفت در باغات گلابی می باشد.

پوره ها و حشرات کامل برای تأمین مواد پروتئینی بدن خود مقدار زیادی شیره گیاهی را می مکند و پس از جذب مواد مورد نیاز، بقیه را با تغییراتی به صورت مایع چسبناکی که عسلک نامیده می شود، دفع می کنند. 

میزبان این آفت فقط درختان گلابی است و به تمام ارقام بومی و جنگلی در نقاط مختلف کشور خسارت می زند. این آفت در اکثر مناطق ایران انتشار دارد و خسارت آن در مناطق گرم و خشک به مراتب بیش از نواحی سرد و مرطوب است. این حشره دارای سه مرحله رشدی شامل  تخم، پورگی و حشره کامل است.

مشخصات حشره کامل پسیل گلابی 

حشره کامل پسیل گلابی در زمستان به رنگ قهوه ای تیره است و طول آن 5/3 تا 4 میلیمتر است.

حشره پسیل گلابی

حشره کامل در بهار به رنگ زرد مایل به نارنجی و به طول 2.5 تا 3 میلیمتر است.

حشره پسیل گلابی

این آفت در ایران بسته به شرایط جغرافیایی و اقلیمی تا 5 نسل دارد.

مشخصات تخم پسیل گلابی

تخم به رنگ زرد مایل به نارنجی است تخم کشیده و به طول حدود 0.5 میلیمتر است

پوره پسیل گلابی

حشرات ماده زمستان گذران به طور میانگین  200 تا 400 عدد تخم می گذارند و در جمعیت های تابستانه این عدد به 500 تا 700 عدد می رسد.

پوره پسیل گلابی

مشخصات پوره پسیل گلابی

پوره پسیل گلابی

دارای پنج سن پورگی است پوره ها به رنگ زرد هستند  پوره های پسیل گلابی به طول 0.4 تا 2 میلیمتر هستند.

پوره پسیل گلابی 

نحوه خسارت پسیل گلابی

پسیل گلابی

 

 این آفت از طريق تغذيه از شيره گياه، توليد عسلک می کند عسلک همان مایع چسبناک دفع شده از بدن حشره است. این آفت همچنین از راههای زیر خسارت میزند: 

  • مسدودکردن روزنه های تنفسی گیاه 
  • ايجاد آفتاب سوختگی شدید در برگها 
  • انتقال ویروسها و مايكوپلاسماهای عامل بیماری زوال یا مرگ تدریجی درخت گلابی
  • ضعف درخت 
  • ریزش برگها در اوج گرما در ماههای تیر و مرداد
  • کوچک ماندن و بدشکل شدن میوه ها و عدم بازار پسندی 
  • توقف رشد و جلوگیری از تشکیل جوانه های برگ و گل سال بعد
  • كاهش مقاومت درخت در برابر سرما و در نهایت خشك‌شدن درختان

خسارت بیماری پسیل

زمستان گذرانی :

این حشره زمستان را به صورت حشرات کامل نر و ماده در زیر بقایای گیاهی و پوستک های تنه درختان، کلوخه ها و شکاف خاک طی می کند.

خسارت پسیل

سموم موثر جهت کنترل این پسیل گلابی:

منابع مورد استفاده:

دیدگاهتان را بنویسید