ایندوکساکارب کاوش

ایندوکساکارب کاوش 15% (اس-سی)

Indoxacarb 15% SC

دسته: برچسب: , , ,

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پلی اتیلن 0.5 لیتر, پلی ایتلن 250 میلی لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران نر 1732 و برای پستانداران ماده 268 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

کرم پیله خوار نخود, کرم سیب, کرم قوزه پنبه